Algemene voorwaarden


Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De algemene voorwaarden bestaan uit meerdere modules. Hieronder staan de modules die op onze dienstverlening van toepassing zijn: